Регулювання рибальства в України
Рибальство – один з основних видів користування об’єктами тваринного світу, метою якого є одержання різноманітних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції для задоволення потреб населення і народного господарства.

Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства здійснюють Кабінет Міністрів України, Державне агентство рибного господарства України, структура якого включає в себе управління Державного агентства рибного господарства в областях, тобто рибоохоронні патрулі, а також державні підприємства, установи та організації. Регулювання рибальства базується здебільшого на дотриманні Закону «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», а також Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України. Цей Закон визначає основні засади діяльності та державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі.

Державний контроль за провадженням рибогосподарської діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, з метою забезпечення:

- реалізації державної політики у галузі вивчення, охорони, відтворення, раціонального використання водних біоресурсів, їх переробки та ведення аквакультури;
- підтримання балансу між виробничими потужностями користувачів, наявними запасами водних біоресурсів та їх репродуктивним потенціалом;
- виконання зобов'язань за міжнародними договорами України щодо збереження та раціонального використання водних біоресурсів під час провадження рибогосподарської діяльності у водах за межами юрисдикції України;
- запобігання виснаженню рибогосподарських водних об'єктів (їх частин);
- державного контролю за якістю імпортованої в Україну продукції водних біоресурсів;
- захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що одержали квоти на вилов водних біоресурсів, шляхом регулювання імпорту в Україну тих видів водних біоресурсів, які використовуються у водних об'єктах України вітчизняними користувачами.

З кожним роком механізм регулювання рибальства в Україні, набуваючи відповідного досвіду, стає більш ефективним та вдосконаленим.

Чорноморський рибоохоронний патруль