Строки подання звітності з єдиного податку спрощенцями груп 1 і 2
Детальні роз’яснення щодо заповнення єдинниками груп 1 і 2 податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця.

Серед іншого акцентовано увагу на строках подання відповідної звітності.

Так, для платників єдиного податку — ФОП групи 1 чи 2 звітним (податковим) періодом є календарний рік. Строк подання такої декларації — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Отож, останнім днем подання декларації для груп 1 та 2 буде 1 березня 2017 року.

Виняток — єдиноподатник групи 1 або 2, який перевищив протягом року граничний обсяг доходу (для групи 1 — 300 тис. грн, для групи 2 — 1,5 млн грн).

Окрім того, можлива ситуація, коли платник за власним бажанням перейшов на сплату єдиного податку за ставками, вищої групи, наприклад, групи 3. У зазначених випадках декларацію слід подати в строки, установлені для квартального податкового (звітного) періоду (протягом 40 календарних днів).

Водночас зауважено: у квартальний строк треба подати декларацію й тоді, коли спрощенець групи 1 або 2 допустив перевищення доходу в IV кварталі звітного року. Незважаючи на те що межі звітного періоду збігаються, декларацію слід подати протягом 40 (а не 60) календарних днів після закінчення звітного періоду.